Shipping and returns

Shipping rates

We deliver by standard post. The pricelist of their services - local (Slovenia) and international.

Slovenia:

from 250g to 500g: 2,45€ 

from 500g to 1.000g: 3,80

from 1.000g do 2.000g: 4,30

Other European countries: 

from 250g to 500g: 5,50

from 500g do 1.000g: 7,20

from 1.000g do 2.000g: 9,30

All packages are (for now) send without tracking.

Delivery for orders 80€ or more is free!

Delivery times

We print and ship our orders within 3 days from the time the order was placed. Expect delivery in 3-7 days after the order was placed. Delivery times may sometimes be longer than indicated due to higher demand or delays within the shipping process.

Something doesn't fit? 

Please return the items by instructions below and place a new order.

Check again the size chart and use a tape measurer. T-shirts and hoodies are not oversized. 

Returns

You can return your items 14 days from the date you've received your package. The items should not be washed, worn or damaged.

Costs of return delivery are paid by a customer

Adress:

Maša Ficko, Krux s. p. 

Podrečje 12

1230 Domžale

Slovenia 

Please add to your return package a note with the following data:

  • Receipt number
  • Bank account number, BIC/SWIFT number, country, your full name and address specified on your bank account
  • Item you are returning
  • Other notes 

The products sent back to the seller must be returned intact, in original packaging and in unchanged quantity, except if the products have been damaged, lost, expired or their quantity is not adequate and all this is not due to the customer.

The Seller will undertake to resolve the cases with damaged items as quickly as possible.

The customer (buyer) bears the costs of returning the goods.

We will process your order, send another item your way or refund the money within 14 days from receiving the package. 

All possible disputes will be resolved in a court of competent jurisdiction.

Which countries do we ship to?

We only sell and ship to countries within European Union.  

--------------------------------

 Slovensko

Cene pošiljanja


Dostavljamo po navadni pošti. Upoštevamo aktualni cenik Pošte Slovenije. 

Slovenija:

od 250g do 500g: 2,45€

od 500g do 1.000g: 3,80€

od 1.000g do 2.000g: 4,30€

Druge evropske države:

od 250g do 500g: 5,50€

od 500g do 1.000g: 7,20€

od 1.000g do 2.000g: 9,30€

Vse pakete (zaenkrat) pošiljamo brez sledenja.

Dostava za naročila nad 80€ je brezplačna!Vam dostavljeni izdelki niso prav?


Vrnite artikle po spodnjih navodilih in oddajte novo naročilo.

Ponovno preverite tabelo velikosti in uporabite merilni trak. Majice in puloverji s kapuco niso over-sized.

Vračila


Izdelke lahko vrnete v 14 dneh od datuma, ko ste prejeli paket. Predmeti ne smejo biti oprani, obrabljeni ali kakorkoli poškodovani. 

Stroške povratne dostave plača kupec. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Naslov za vračila:


Maša Ficko, Krux s.p.

Podrečje 12

1230 Domžale

SlovenijaDa vam bomo denar čim prej lahko nakazali nazaj, vas prosimo, da paketu za vračilo obvezno dodate listek z naslendnjimi podatki:

  • Številko računa (prejeli ste ga po e-mailu)
  • Številka vašega bančnega računa za vračilo denarja. Dopišite BIC/SWIFT, državo, vaše polno ime in naslov, zaveden na vašem bančnem računu
  • Artikel, ki ga vračate
  • Druge opombe

Izdelke, poslane nazaj prodajalcu, morate vrniti nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so bili izdelki poškodovani, izgubljeni, jim je potekel rok uporabe ali njihova količina ni ustrezna in vse to ni po krivdi kupca.

Prodajalec se bo zavezal, da bo primere s poškodovanimi artikli rešil v najkrajšem možnem času.

Stranka (kupec) nosi stroške vračila blaga.

Vaše vračilo bomo obdelali v roku 14 dni od prejema paketa.

Vse morebitne spore bomo reševali na pristojnem sodišču.

V katere države pošiljamo?

Prodajamo in pošiljamo samo v države znotraj Evropske unije.

Dobavni roki

Naročila natisnemo in odpošljemo v 3 dneh od oddaje naročila. Pričakujte dostavo v 3-7 dneh po oddaji naročila. Časi dostave so lahko včasih daljši od navedenih zaradi večjega povpraševanja ali zamud v procesu pošiljanja in dostave, na katero nimamo vpliva.